รับผิดชอบโรงเรียนวัดจักรสีห์
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม