ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 ชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการ 
โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้นำ “โรงเรียนประชารัฐ”
 เขตตรวจราชการ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 พ.ย.59 ณ 
โรงแรมโกเด้นดราก้อนรีสอร์ท จ.สิงห์บุรี
 SMSS  ระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


โรงเรียนวัดจักรสีห์โรงเรียนวัดถอนสมอโรงเรียนวัดเตย
โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดโสภาโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
โรงเรียนวัดศรีสาครโรงเรียนวัดแหลมคางโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีโรงเรียนบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)โรงเรียนวัดเสือข้าม
โรงเรียนวัดประโชติการามโรงเรียนวัดห้วยเจริญสุขโรงเรียนวัดหนองสุ่ม
โรงเรียนวัดตะโกรวมโรงเรียนวัดคีมโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง)โรงเรียนวัดท่าอิฐ
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามโรงเรียนวัดเก้าชั่ง